dnes je 20.6.2024

Input:

26/2020 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají

č. 26/2020 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 21. ledna 2020,
kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 30b odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají.
Čl. 1
Seznam dokladů o dosažené kvalifikaci architekta vydávaných na území jiných členských států, které se uznávají automaticky podle bodu 1.1 přílohy zákona č. 360/1992 Sb., je uveden v příloze V.7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.
Čl. 2
Seznam dokladů o dosažené kvalifikaci architekta vydávaných na území jiných členských států a dalších států, které se uznávají na základě nabytých práv podle bodu 2 přílohy zákona č. 360/1992 Sb., je uveden v příloze.
Čl. 3
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.
 
Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.
 
Příloha
Seznam dokladů o dosažené kvalifikaci architekta vydávaných na území jiných členských států a dalších států, které se uznávají na základě nabytých práv podle bodu 2 přílohy zákona č. 360/1992 Sb.
I. v Belgii:
1)  diplomy vydávané vysokými státními školami architektury nebo vysokými státními instituty architektury (architecte - architect);
2)  diplomy vydávané krajskou vysokou školou architektury v Hasseltu (architect);
3)  diplomy vydávané královskými akademiemi výtvarného umění (architecte - architect);
4)  diplomy vydávané „écoles Saint-Luc” (architecte - architect);
5)  vysokoškolské diplomy stavebního inženýrství doplněné osvědčením o stáži vydaným profesním sdružením architektů, které opravňuje držitele k používání profesního označení architekt (architecte - architect);
6)  diplomy architektury vydávané ústřední nebo státní zkušební komisí architektury (architecte - architect);
7)  diplomy stavebního inženýra-architekta a inženýra architekta vydávané fakultami užitých věd vysokých škol a polytechnickou fakultou města Monsu (ingénieur-architecte, ingénieur - architect).
Referenční akademický rok: 1987/1988
  
II. v Bulharsku:
diplomy s profesním označením „????????” (architekt), „?????????? ???????” (stavební inženýr) nebo „????????”
Nahrávám...
Nahrávám...