dnes je 21.6.2024

Input:

252/2012 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012

č. 252/2012 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. července 2012
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 14/2012 Sb., č. 31/2012 Sb., č. 45/2012 Sb., č. 49/2012 Sb., č. 67/2012 Sb., č. 68/2012 Sb., č. 87/2012 Sb., č. 109/2012 Sb., č. 126/2012 Sb. a č. 127/2012 Sb. se dne 14. července 2012 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
14
b)
celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:
3279
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
2155
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
92
 
 
v tom podle volebních stran:
 
 
1     Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
2
 
47   Komunistická strana Čech a Moravy
1
 
80   Nezávislí kandidáti
22
 
90   Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
65
 
389  Sdružení ODS, NK
2
 
e)
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
 
 
- seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8):
 
Plzeňský kraj
Čečovice
okres Domažlice
 
 
 
 
 
- seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
 
nevyskytlo se.
 
 
 
 
 
 
 
Předseda Státní volební komise:
Kubice v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...