dnes je 23.7.2024

Input:

241/2012 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 241/2012 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2012
o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
381/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 1
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 99 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
Náležitosti technicko-organizačních pravidel
Technicko-organizační pravidla pro zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě (dále jen „síť”) a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „služba”) při nebezpečí vzniku krizové situace a za krizových stavů obsahují ustanovení upravující
a)  organizaci, strukturu a prvky systému krizového řízení, zásady jeho aktivace a koordinace postupů, včetně organizačního, logistického a personálního zajištění řešení krizových situací, odborné přípravy příslušných pracovníků provozu, údržby a obnovy sítí a služeb,
b)  opatření k řízení a zachování
Nahrávám...
Nahrávám...