dnes je 21.7.2024

Input:

20/2019 Sb., Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

č. 20/2019 Sb., Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
VYHLÁŠKA
ze dne 16. ledna 2019
o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
§ 1
Dnem 31. ledna 2019 se ke 100. výročí budování československé měny vydává pamětní bankovka po 100 Kč vzoru 2019 (dále jen „bankovka”).
§ 2
(1)  Bankovka je 84 mm široká a 194 mm dlouhá. Přípustná odchylka v její šířce je 1,5 mm a v její délce 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným proužkem.
(2)  Stupňovitý vodoznak je umístěn na 53 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen „kupon”) a tvoří jej portrét Aloise Rašína. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Aloise Rašína je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu „100” a lipový list s plodem.
(3)  Ochranný proužek o šířce 1,4 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany v její pravé polovině. V průsvitu je na proužku čitelný opakující se negativní mikrotext „100 let Kč a dva lipové lístky”.
(4)  Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou v pravé horní části tiskového obrazce lícní strany a levé horní části tiskového obrazce rubové strany v podobě linek a plošek na lipovém lístku. V průsvitu proti světlu se linky a plošky soutiskové značky z obou stran bankovky spojí ve stylizovaná písmena AR.
(5)  Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce přibližně 6 mm.
(6)  Na lícní i rubové straně bankovky jsou tiskem z plochy vytištěny na kuponu žluté kroužky.
§ 3
(1)  Na líci bankovky je v levé části tiskového obrazce portrét prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě hnědé. Jméno „ALOIS RAŠÍN” je umístěno vlevo od portrétu a je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě hnědé. Vpravo od portrétu je vyobrazena budova ústředí České národní banky v Praze se sousoším Světlonoše se lvem, která je vytištěna tiskem z plochy v odstínech žluté, oranžové a hnědé barvy. Kolem sousoší jsou zvlněné rastrové pásy. V dolní části budovy je opticky proměnlivou barvou vytištěna kruhová plocha s monogramem Republiky československé „RČS” a lipovými lístky. Proměnlivá barva se v závislosti na úhlu dopadu světla mění ze zelené na zlatavou. Vpravo od budovy jsou tiskem z hloubky vytištěny lipové listy v odstínech hnědé barvy. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě hnědé jméno autorky výtvarného návrhu bankovky „EVA HAŠKOVÁ INV.”, vpravo jméno rytce „MARTIN SRB SC.”.
(2)  V pravé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky „STO KORUN ČESKÝCH”, pod ním je ve dvou řádcích uveden název emisní banky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA”. Plocha písmen slova STO je vyplněna opakujícím se
Nahrávám...
Nahrávám...