dnes je 23.5.2024

Input:

201/2019 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 201/2019 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. července 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 20. 5. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko - moravským odborovým sdružením
a
Asociací Českého papírenského průmyslu.

  
2. Dodatek č.
Nahrávám...
Nahrávám...