dnes je 23.7.2024

Input:

182/2022 Sb., Vyhláška o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby

č. 182/2022 Sb., Vyhláška o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 2022
o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 40 odst. 7 a § 47 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
Charakteristika přiměřeného požadavku na poskytování služby přístupu k internetu v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby
(1)  Přiměřeným požadavkem na poskytování služby podle § 40 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích je požadavek na jedno připojení1) v místě bydliště spotřebitele, které se nachází ve stavebním objektu, v němž existuje podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí alespoň jeden byt.
(2)  Přiměřeným požadavkem podle odstavce 1 není požadavek
a)  spotřebitele, v jehož místě bydliště je již připojení umožňující využívání služby přístupu k internetu v pevném místě, splňující mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby podle § 5, zřízeno,
b)  na připojení za předpokladu, že je v daném místě dostupný signál alespoň jedné veřejné mobilní komunikační sítě umožňující využívání služeb podle § 40 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích a splňující mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby podle § 5, nebo
c)  na připojení v místě, které je v katastru nemovitostí označeno jako ostatní plochy, zemědělské pozemky, lesní pozemky nebo vodní plochy, nebo kde by připojení vyžadovalo náklady značně převyšující obvyklou výši. Náklady značně převyšující obvyklou výši se rozumí náklady poskytovatele univerzální služby na zřízení připojení převyšující o více než 50 % jeho průměrné jednotkové náklady na zřízení připojení.
§ 2
Charakteristika přiměřeného požadavku na poskytování služby přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby
(1)  Přiměřeným požadavkem na poskytování služby podle § 40 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích je požadavek na jedno připojení v místě bydliště spotřebitele, které se nachází ve stavebním objektu, v němž existuje podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí alespoň jeden byt.
(2)  Přiměřeným požadavkem podle odstavce 1 není požadavek
a)  spotřebitele, v jehož místě bydliště již bylo připojení, jehož prostřednictvím je umožněno využívání přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, splňující mezní hodnoty
Nahrávám...
Nahrávám...