dnes je 23.7.2024

Input:

159/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání

č. 159/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. května 2023
o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání
Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 88/2023 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a)  geodetické referenční systémy závazné na celém území České republiky (dále jen „závazný geodetický referenční systém”),
b)  databáze geodetických údajů vytvářené pro celé území České republiky (dále jen „databáze geodetických údajů”),
c)  databáze geografických údajů vytvářené pro celé území České republiky (dále jen „databáze geografických údajů”),
d)  státní mapová díla vytvářená pro celé území České republiky (dále jen „státní mapové dílo”) a
e)  zásady používání závazných geodetických referenčních systémů, databází geodetických údajů, databází geografických údajů a státních mapových děl.
§ 2
Závazné geodetické referenční systémy
(1)  Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou
a)  prostorové systémy, a to:
1.  Světový geodetický systém 1984, zkratka názvu je WGS84,
2.  Evropský terestrický referenční systém 1989, zkratka názvu je ETRS89,
b)  rovinné souřadnicové systémy, a to:
1.  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální, zkratka názvu je S-JTSK,
2.  Světový geodetický systém 1984 v Lambertově kuželovém konformním zobrazení, zkratka názvu je WGS84-LCC,
3.  Světový geodetický systém 1984 v univerzálním transverzálním Mercatorově zobrazení poledníkových zón, zkratka názvu je WGS84-UTMzn, kde „zn” je číslo zóny,
4.  Evropský terestrický referenční systém 1989 v Lambertově azimutálním stejnoplochém zobrazení, zkratka názvu je ETRS89-LAEA,
5.  Evropský terestrický referenční systém 1989 v Lambertově kuželovém konformním zobrazení, zkratka názvu je ETRS89-LCC,
6.  Evropský terestrický referenční systém 1989 v univerzálním transverzálním Mercatorově zobrazení poledníkových zón, zkratka názvu je ETRS89-TMzn, kde „zn” je číslo zóny,
c)  výškové systémy, a to:
1.  Evropský výškový referenční systém, zkratka názvu je EVRS,
2.  Výškový systém baltský - po vyrovnání, zkratka názvu je Bpv,
3.  Světový výškový referenční systém 1996, zkratka názvu je WGS84-EGM96,
4.  Světový výškový referenční systém 2008, zkratka názvu je WGS84-EGM2008,
d)  Tíhový systém 2010, zkratka názvu je S-Gr10.
(2)  Technické parametry závazných geodetických referenčních systémů jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 3
Databáze geodetických a geografických údajů
(1)  Databázemi geodetických údajů jsou
a)  databáze
Nahrávám...
Nahrávám...