dnes je 20.6.2024

Input:

157/2018 Sb., Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

č. 157/2018 Sb., Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2018
o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 89/2018 Sb.:
§ 1
Dnem 5. září 2018 se vydávají do oběhu bankovky po 200 Kč vzoru 2018 (dále jen „bankovka”).
§ 2
(1)  Bankovka je 69 mm široká a 146 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2)  Stupňovitý vodoznak je umístěn na 39 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen „kupon”) a tvoří jej portrét J. A. Komenského. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem J. A. Komenského je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu „200”, který je orientován souběžně s kratšími stranami bankovky. Nad ním je umístěn symbol kalichu.
(3)  Ochranný okénkový proužek o šířce 3 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany přibližně ve třetině délky bankovky. Jeho metalická barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění z hnědé na zlatou. Na lícní straně bankovky vystupují na povrch papíru části proužku barevně proměnlivé metalické barvy s opakujícím se negativním mikrotextem „ČNB 200 Kč”. V průsvitu je na proužku rovněž čitelný opakující se negativní mikrotext „ČNB 200 Kč”.
(4)  Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou, která má v průhledu proti světlu podobu písmen „ČR” umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě oranžové a je umístěna v levé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna v barvě hnědé a je umístěna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
(5)  Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce přibližně 6 mm.
(6)  Na lícní i rubové straně jsou tiskem z plochy vytištěny žluté kroužky, tvořící součást podtisku, které jsou zřetelné zejména na kuponu.
§ 3
(1)  Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét J. A. Komenského. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě hnědé. Jméno u vyobrazené osobnosti „J. A. KOMENSKÝ” je umístěno ve třech řádcích vpravo nad ramenem portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě hnědé. V rameni portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo „200”. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás oranžové barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo „200” a opakující se mikrotext „200” v barvě oranžové. Pás i číslo jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří dva svislé proužky o rozměru 1 x 8 mm, které jsou od sebe vzdáleny 7 mm. Hmatová značka
Nahrávám...
Nahrávám...