dnes je 25.4.2024

Input:

156/2018 Sb., Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

č. 156/2018 Sb., Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2018
o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 89/2018 Sb.:
§ 1
Dnem 5. září 2018 se vydávají do oběhu bankovky po 100 Kč vzoru 2018 (dále jen „bankovka”).
§ 2
(1) Bankovka je 69 mm široká a 140 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 36 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen „kupon”) a tvoří jej portrét Karla IV. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Karla IV. je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu „100”, který je orientován souběžně s kratšími stranami bankovky. Nad ním je umístěn symbol svatováclavské koruny, který tvoří korunovační kříž a královské jablko.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 3 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany přibližně ve třetině délky bankovky. Jeho metalická barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění ze zelené na zlatavě hnědou. Na lícní straně bankovky vystupují na povrch papíru části proužku barevně proměnlivé metalické barvy s opakujícím se negativním mikrotextem „ČNB 100 Kč”. V průsvitu je na proužku rovněž čitelný opakující se negativní mikrotext „ČNB 100 Kč”.
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou, která má v průhledu proti světlu podobu písmen „ČR” umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě fialové a je umístěna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna v barvě tmavě zelené a je umístěna v levé horní části tiskového obrazce bankovky. Celá soutisková značka je viditelná z obou stran bankovky v průsvitu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
(5) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce přibližně 6 mm.
(6) Na lícní i rubové straně bankovky jsou tiskem z plochy vytištěny žluté kroužky, tvořící součást podtisku, které jsou zřetelné zejména na kuponu.
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét českého krále Karla IV. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě zelené ve dvou odstínech. Jméno „KAREL IV.” je umístěno nahoře vpravo od portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě zelené. V rameni portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo „100”. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás zelené barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo „100” a opakující se mikrotext „100” v barvě zelené. Pás i číslo jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a
Nahrávám...
Nahrávám...