dnes je 21.7.2024

Input:

139/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 139/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. března 2021 č. 312
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto podle § 6 odst. 2 písm. f) krizového zákona.

Vláda
I. nařizuje přednostní zásobování poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a poskytovatelů akutní lůžkové
Nahrávám...
Nahrávám...