dnes je 13.4.2024

Input:

132/2019 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019

č. 132/2019 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 27. května 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
Státní volební komise schválila usnesením č. 229 ze dne 27. května 2019 zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem a vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 49 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následující celkové výsledky voleb:
 
a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu:
8 316 737
b) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
2 388 304
c) celkový počet odevzdaných úředních obálek:
2 387 378
d) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici (v pořadí podle vylosovaného čísla, kterým byl označen jejich hlasovací lístek):
 
 
Politická strana, politické hnutí a koalice
Hlasy
1
Klub angažovaných nestraníků
2 580
2
Strana nezávislosti České republiky
9 676
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
7 890
4
Národní socialisté
1 312
5
Občanská demokratická strana
344 885
6
ANO, vytrollíme europarlament
37 046
7
Česká strana sociálně demokratická
93 664
8
Romská demokratická strana
1 651
9
Komunistická strana Čech a Moravy
164 624
10
Dělnická strana sociální spravedlnosti - Za národní suverenitu!
4 363
11
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
4 284
12
ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO
18 715
Nahrávám...
Nahrávám...