dnes je 16.7.2024

Input:

132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí

č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o kronikách obcí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Úvodní ustanovení
Každá obec vede kroniku obce (dále jen „kronika”), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.
§ 2
Vedení a uložení kroniky
(1)  Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty1) , které se zajistí vazbou.
(2)  Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice.
(3)  Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu.
§ 3
Zápis do kroniky
Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.
§ 4
Nahlížení do kroniky a využití kroniky
Do kroniky může každý
Nahrávám...
Nahrávám...