dnes je 3.10.2023

Input:

12/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 23.1.2021

č. 12/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 23.1.2021
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. ledna 2021 č. 33
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
22/2021 Sb.
(k 23.1.2021)
prodlužuje dobu účinnosti
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla tímto o přijetí krizových opatření, ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) a e) a § 6
Nahrávám...
Nahrávám...