dnes je 23.7.2024

Input:

111/2014 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013

č. 111/2014 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 13. června 2014
o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013
Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
Nahrávám...
Nahrávám...