dnes je 21.6.2024

Input:

108/2011 Sb., Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění účinném k 1.7.2021

č. 108/2011 Sb., Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění účinném k 1.7.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 14. dubna 2011
o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
289/2013 Sb.
(k 31.10.2013)
mění § 1, § 5, § 7 a přílohu č. 5
236/2017 Sb.
(k 19.8.2017)
mění § 4 a § 9
78/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10 a přílohu č. 5; vkládá § 5a
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
§ 1
Základní ustanovení
(1)  Měření plynu se uskutečňuje v měřicím místě umožňujícím měření množství a případně tlaku plynu, regulaci průtoku plynu, měření fyzikálních a chemických parametrů plynu pro potřeby výpočtu jeho dodávky v kWh nebo MWh a přenos dat do dispečinků. Měřicí místo je zřizováno
a)  mezi přepravní soustavou a
1.  plynárenskou soustavou jiného státu,
2.  distribuční soustavou,
3.  výrobnou plynu,
4.  zásobníkem plynu,
5.  odběrným místem,
b)  mezi distribuční soustavou a
1.  plynárenskou soustavou jiného státu,
2.  jinou distribuční soustavou,
3.  výrobnou plynu, s výjimkou distribučních soustav, jimiž je distribuován jiný druh plynu než zemní plyn nebo biometan,
4.  zásobníkem plynu,
5.  odběrným místem,
c)  mezi zásobníkem plynu a
1.  plynárenskou soustavou jiného státu,
2.  výrobnou plynu,
3.  jiným zásobníkem plynu,
d)  mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu.
(2)  Součástí činnosti měření plynu je instalace měřicího zařízení, jeho provozování a obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení, odečítání, přenos a uchovávání údajů z měření.
(3)  Údaje o množství plynu v m3 se uvádí ve všech měřicích místech s výjimkou měřicích míst mezi přepravní nebo distribuční soustavou nebo zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu při vztažných podmínkách: teplotě 15 °C a tlaku 101,325 kPa pro suchý plyn (plyn neobsahující vodní páru, relativní vlhkost j = 0). Spalné teplo v kWh/m3 a Wobbeho číslo v kWh/m3 se uvádí při vztažné teplotě spalování 15 °C.
§ 2
Druhy měřicích zařízení
(1)  K měření množství plynu a vyhodnocení údajů se používá měřicí zařízení umožňující
a)  průběhové měření s přepočtem hodnot na podmínky podle § 1 odst. 3, které provádí průběžný záznam hodnoty množství plynu za měřicí interval, a to
1.  s denním přenosem údajů (dále jen „měření typu A”), které se dále dělí na měřicí zařízení s přenosem údajů do 1 hodiny (měření typu A1) a na měřicí zařízení s přenosem údajů do 24 hodin (měření typu A2); o typu měření A1 a A2 rozhoduje příslušný provozovatel soustavy, který je vlastníkem tohoto zařízení,
2.  s jiným než denním přenosem údajů (dále jen „měření typu B”),
b)  průběhové měření bez přepočtu hodnot, které provádí průběžný záznam hodnoty množství plynu za měřicí interval (dále jen „měření typu S”),
c)  neprůběhové měření bez
Nahrávám...
Nahrávám...