dnes je 21.7.2024

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

15.7.2024, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 1. 7. do 14. 7. 2024.

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

11.7.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o pracovní činnostiGarance

11.7.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnostiGarance

11.7.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o provedení práceGarance

11.7.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu pozemkuGarance

27.6.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezplatný převod komunikace bez úpravy povrchu obcí

17.6.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oplocení se základem a nový stavební zákon

6.6.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotková cena a výnosová míra z tržní hodnoty nájemnéhoGarance

31.5.2024, MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro určení jednotkové ceny zjištěné nemovité věci – statistického referenčního bytu bez zohlednění výše podílu na stavebním pozemku porovnávacím způsobem dle § 38 odst. 1 vyhlášky č. 441/2013 Sb., Oceňovací vyhlášky, dále jen OV platí po modifikaci následující…

Nabídková cena nájemného bytůGarance

31.5.2024, MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cenová mapa popisuje území České republiky prostřednictvím odhadu vycházejícího z nabídkových cen nájemného bytů, které byly ve stanoveném období pravděpodobně pronajaty, tj. nájemní vztah byl s největší pravděpodobností realizován za nabízené (požadované)…

Nájemné u novostavebGarance

31.5.2024, MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro definování nájemného novostavby referenčního bytu prezentuje cenová mapa koeficient nájemného u novostaveb. Tento koeficient vyjadřuje index odhadované tržní hodnoty nájemného statistického referenčního bytu a odhadované tržní hodnoty nájemného novostavby…

Modely definování odhadu tržní hodnoty nájemnéhoGarance

31.5.2024, MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Model A, tj. aplikace hedonického modelu pro tržní hodnotu nájemného, vychází při definování odhadu tržní hodnoty nájemného bytu z předpokladu, že nájemné je determinováno nabídkovou cenou…

Metodika a cenová mapa nájemného bytů v ČRGarance

31.5.2024, MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu se ZOM a vyhláškou je cenová mapa nájemného bytů v ČR založena na dvou modelových přístupech ocenění:

Vyvěšení dokumentu na úřední desce

31.5.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké bude datum sejmutí dokumentu z úřední desky v případě jeho vyvěšení 22. 5. 2024 na dobu 15dnů?

Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

24.5.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (dále jen „Sbírka zákonů”) – od částky 72/2024 do částky…

Vzory zápisu změn údajů o pozemku, stavbě, jednotce a dalšíchGarance

17.5.2024, CUZK, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto odkazu najdete níže uvedené vzory prohlášení a ohlášení změna údajů o pozemku

Vzory návrhu na vklad práva do katastru nemovitostíGarance

17.5.2024, CUZK, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva (movité věci)Garance

16.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 2079 a § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,   občanský zákoník

Vzor - Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva (pozemky)Garance

16.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 2079 a § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,   občanský zákoník

Vzor - Střednědobý výhled rozpočtu na období 202x +1 až 202x+2Garance

3.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočet na rok 202xGarance

3.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Plán investic a použití fondu investic na rok 202xGarance

3.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatkůGarance

26.4.2024, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí zveřejňuje a pravidelně aktualizuje vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků. V tomto dokumentu nabízíme odkazy ke stažení aktuálních vzorů MF ČR.

Maringotka zaparkovaná v lese bez povolení

22.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volba statutárního orgánu v zapsaném spolku

19.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obceGarance

3.4.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut sociálního fondu obce (města)Garance

3.4.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut Fondu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obceGarance

3.4.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednací řád výboru finančníhoGarance

3.4.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro cestovní náhrady tuzemských cestGarance

3.4.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut výboru finančního zastupitelstva obceGarance

3.4.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro cestovní náhrady zahraničních cestGarance

3.4.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní řád výborů zastupitelstva obceGarance

1.4.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o použití silničního motorového vozidla k pracovní cestěGarance

31.3.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o přidělení čísla popisnéhoGarance

31.3.2024, MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projektová dokumentace

12.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záměr obce prodat obecní pozemekGarance

4.3.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže je přiložen vzor záměru obce prodat pozemek v jejím vlastnictví, který obsahuje všechny povinné i některé doporučené náležitosti uvedené a popsané v tomto článku. Vzor je však sepsán jako obecný, a proto bude vždy nutné v záměru zohlednit konkrétní…

Vstupní školení zaměstnanců a norma ISO 9001

20.2.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost za plnění smlouvy po změně ve vedení obce

19.2.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz ke smlouvě o provozování vodovodů a k dohodě

19.2.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodej nemovitého majetku spolkem - zdanění

16.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o obcíchGarance

31.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) byla provedena zákonem č. 418/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení nebo jen OZř), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích…

Dohoda o pracovní činnosti - úklidové práceGarance

2.1.2024, JUDr. Alena Čechtická, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o provedení práce - domovník a údržbářGarance

2.1.2024, JUDr. Alena Čechtická, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhlášení konkurzu na ředitele školy

2.1.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...