dnes je 20.6.2024

Input:

Záměr změnit nájemní smlouvu

9.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.0.3 Záměr změnit nájemní smlouvu

MV ČR

Vzor ke stažení zde

Obec ........................

Obecní úřad .....................

č. j. .........................

V .................., dne ...........................

Obec ................ zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne........................ na pronájem budovy č. p. ..........., která je součástí pozemku

parc. č. ...................., v katastrálním území ........................., zapsaného na listu vlastnictví č. ............... u Katastrálního úřadu pro ....................., Katastrální pracoviště .......................

Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k prodloužení nájmu z konce roku .....................

do konce

Nahrávám...
Nahrávám...