dnes je 23.7.2024

Input:

Žaloba na úhradu dlužného nájemného za měsíc

3.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.0.11 Žaloba na úhradu dlužného nájemného za měsíc

Mgr. Pavla Krejčí

Vzor ke stažení zde

Vzor
Žaloba na úhradu dlužného nájemného za byt za jeden kalendářní měsíc spolu s úrokem z prodlení a poplatkem z prodlení (jeden nájemce)

Obvodnímu soudu pro Prahu 3

Jagellonská 5

130 05 Praha 3

___________________________

V Praze dne 30. 9. 2014

Žalobce: Pražské byty s.r.o.

IČ : 6555555

se sídlem Křenová 491, 199 00 Praha 9 – Letňany,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 3333

Žalovaný: Karel Burian

r.č.: 620907/1111

trvale bytem Bučková 2544/8, 130 00 Praha 3

Věc: Návrh na vydání platebního rozkazu na úhradu částky 10.447 Kč s příslušenstvím a poplatkem z prodlení

DVOJMO

Soudní poplatek bude uhrazen na základě výzvy soudu

Přílohy:

  • dle textu

  • výpis z OR žalobce

I.

  1. Žalobce je dle výpisu z katastru nemovitostí vlastníkem bytové jednotky (č. p./č. jednotky) 2545/2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 2545, který je součástí pozemku p. č. 2933/73, v katastrálním území Žižkov, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Vlastnické právo žalobce je zapsáno na LV č. 5555 a 5556 vedeném katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, KP Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, okres Hlavní město Praha.
  2. K bytové jednotce dále přináleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č. p. 2545, který je součástí pozemku p. č. 2933/73 v katastrálním území Žižkov, obec Praha, ve výši 5379/69976 k celku. K bytové jednotce dále přináleží spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2933/73 v katastrálním území Žižkov, obec Praha, ve výši 5379/69976 k celku.
  3. Bytová jednotka se sestává z 3 pokojů, kuchyně, koupelny a WC. Celková plocha bytové jednotky činí 72,2 m2.

Důkaz: výpis z katastru nemovitostí, LV č. 5555 a 5556, k. ú. Žižkov

II.

Žalobce pronajal žalovanému bytovou jednotku uvedenou v článku I. této žaloby, a to na základě nájemní smlouvy, kterou s ním uzavřel dne 20. 1. 2005. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Důkaz: nájemní smlouva ze dne

Nahrávám...
Nahrávám...