dnes je 16.7.2024

Input:

Žádost o založení zákaznického účtu pro bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0.6 Žádost o založení zákaznického účtu pro bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení zde

Vzor
Žádost o založení zákaznického účtu
pro bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

I. Poskytovatel:

Český úřad zeměměřický a katastrální

Pod Sídlištěm 1800/9 ......... IČ: 00025712

182 11 Praha 8 DIČ: ... není plátce DPH a je organizační složkou státu

Zákaznický účet číslo: .......... Číslo jednací:
(doplní poskytovatel) .................. (doplní poskytovatel)   

II. Žadatel:

Žadatel tímto žádá o zřízení zákaznického účtu pro přístup do aplikace „Dálkový přístup”.

Název:   
Sídlo:

Ulice, č.p./č.o.: 1) .................... PSČ: .......... Obec (město, městys): ....................   
Jste zařazeni do veřejného rozpočtu ?  2) ano ne    Organizační složka státu ?  2)ano ne   
IČ:    DIČ:    IDDS:   

Další údaje

Číslo žádosti v evidenci žadatele:    Kontaktní osoba:   
e-mail:    tel.:   
Účel zpracování poskytnutých osobních údajů:  3)     Název země zpracování poskytnutých osobních údajů:  4    
Poznámky:   

III. Další ustanovení

Podmínky poskytování dálkového přístupu  jsou podrobně upraveny v ustanovení § 10 vyhlášky č.162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ust. příslušného zákona, které zakládá nárok na poskytnutí bezúplatného dálkového přístupu:   

Žadatel se zavazuje

Vzor

  • nešířit poskytnuté údaje katastru a neužít je k jinému než právními předpisy dovolenému účelu,

  • nakládat s poskytnutými údaji v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,

  • se zavazuje oznámit poskytovateli jakoukoli změnu údajů uvedených v

Nahrávám...
Nahrávám...