dnes je 22.2.2024

Input:

Žádost o založení zákaznického účtu pro bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0.6 Žádost o založení zákaznického účtu pro bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení zde

Žádost o založení zákaznického účtu
pro bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

I. Poskytovatel:

Český úřad zeměměřický a katastrální

Pod Sídlištěm 1800/9 ......... IČ: 00025712

182 11 Praha 8 DIČ: ... není plátce DPH a je organizační složkou státu

Tabulka


Zákaznický účet číslo: .......... Číslo jednací:
(doplní poskytovatel) .................. (doplní poskytovatel)   

II. Žadatel:

Žadatel tímto žádá o zřízení zákaznického účtu pro přístup do aplikace "Dálkový přístup".

Tabulka


Název:  
Sídlo:

Ulice, č.p./č.o.: 1) .................... PSČ: .......... Obec (město, městys): ....................   
Jste zařazeni do veřejného rozpočtu ? 2) ano ne   Organizační složka státu ? 2)ano ne   
IČ:   DIČ:   IDDS:   

Další údaje

Tabulka


Číslo žádosti v evidenci žadatele:   Kontaktní osoba:   
e-mail:   tel.:   
Účel zpracování poskytnutých osobních údajů: 3)   Název země zpracování poskytnutých osobních údajů: 4   
Poznámky:   

III. Další ustanovení

Podmínky poskytování dálkového přístupu jsou podrobně upraveny v ustanovení § 10 vyhlášky č.162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka


Ust. příslušného zákona, které zakládá nárok na poskytnutí bezúplatného dálkového přístupu:   

Žadatel se zavazuje

Vzor

  • nešířit poskytnuté údaje katastru a neužít je k jinému než právními předpisy dovolenému účelu,

  • nakládat s poskytnutými údaji v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,

  • se zavazuje oznámit poskytovateli jakoukoli změnu údajů uvedených v žádosti,

  • čestně prohlašuje, že si

Nahrávám...
Nahrávám...