dnes je 20.6.2024

Input:

Žádost o refundaci náhrady mzdy poskytnuté za pracovní volno po dobu výkonu funkce

27.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.0.3 Žádost o refundaci náhrady mzdy poskytnuté za pracovní volno po dobu výkonu funkce

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

Žádost neuvolněného člena zastupitelstva obce................, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce

Žádám o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena/členky zastupitelstva, který spočíval v účasti na zasedání (nehodící škrtněte):

zastupitelstva
výboru zastupitelstva

komise rady

jiné ...........................................

Dne: ...........................

Tabulka


Jméno a příjmení neuvolněného člena/členky zastupitelstva:                     
Identifikace podnikající fyzické osoby:                      Tabulka


Počet hodin, za který je uplatňována náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce          hodin  
Nahrávám...
Nahrávám...