dnes je 13.7.2024

Input:

Žádost o refundaci náhrady mzdy poskytnuté za pracovní volno po dobu výkonu funkce

27.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.0.3 Žádost o refundaci náhrady mzdy poskytnuté za pracovní volno po dobu výkonu funkce

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

Vzor
Žádost neuvolněného člena zastupitelstva obce……………., který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce

Žádám o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena/členky zastupitelstva, který spočíval v účasti na zasedání (nehodící škrtněte):

zastupitelstva
výboru zastupitelstva

komise rady

jiné …………………………………….

Dne: ………………………

Jméno a příjmení neuvolněného člena/členky zastupitelstva:                      
Identifikace podnikající fyzické osoby:                       Počet hodin, za který je uplatňována náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce            hodin  
Nahrávám...
Nahrávám...