dnes je 21.6.2024

Input:

Vzory zápisu změn údajů o pozemku, stavbě, jednotce a dalších

17.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.6.1
Vzory zápisu změn údajů o pozemku, stavbě, jednotce a dalších

CUZK

Na tomto odkazu najdete níže uvedené vzory prohlášení a ohlášení změna údajů o pozemku

 • Ohlášení změny údajů o pozemku ve formátu PDF

  1. Formulář pro změny druhu pozemku, způsobu využití pozemku a typu a způsobu ochrany pozemku. K zápisu je dle povahy změny nutné případně doložit další potřebné listiny pro zápis změny druhu pozemku a pro zápis změny způsobu využití pozemku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro další pozemky k ohlášení změny údajů o pozemku, pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i pokyny k vyplnění formuláře.
 • Ohlášení změny údajů o pozemku, týkající se stavby ve formátu PDF

  1. ​Formulář lze využít pro ohlášení údaje o nové stavbě, která se stala součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku nebo pro ohlášení změny údajů o stavbě (přístavba, sloučení staveb aj.), která je součástí pozemku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i pokyny k vyplnění formuláře.
 • Prohlášení vlastníka, že nová stavba / změna stavby byla dokončena ve formátu PDF

  1. Formulář lze využít pro účely prohlášení, kterým se u staveb dokládá, že nová stavba nebo změna stavby (přístavba aj.) byla dokončena. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam vlastníků a jiných oprávněných a seznam budov, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného prohlášení, a pokyny k vyplnění formuláře.
 • Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna ve formátu PDF

  1. Formulář pro účely prohlášení, že změna fyzického stavu pozemku v terénu již byla uskutečněna, pokud toto prohlášení není součástí již samotného ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí. Prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy.
 • Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků ve formátu PDF

  1. Formulář pro ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků sepsaného samotnými vlastníky. Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků lze podat i ve formě volného textu. Pro vyplnění formuláře lze využít vzor Ohlášení ve formátu PDF
 • Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka ve formátu PDF

  1. Formulář pro ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení hranic mezi pozemky patřící stejnému vlastníkovi.
 • Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků ve formátu PDF

  1. Formulář pro potřeby souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků sepsaného ověřovatelem geometrického plánu, kterým dochází ke zpřesnění geometrického a polohového určení.
 • Prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků ve formátu PDF

  1. Formulář pro potřeby prohlášení vlastníka, že geometrické a polohové určení pozemků evidované v katastru je chybné. Zároveň se zde prohlásí správné geometrické a polohové určení pozemků.

Na tomto odkazu najdete níže uvedené ohlášení a prohlášení změn údajů o stavbě

 • Ohlášení změny údajů o samostatně evidované stavbě v katastru ve formátu PDF

  1. Formulář lze využít pro ohlášení změny údajů o stavbě již zapsané v katastru (přístavba, sloučení staveb aj.), která není součástí pozemku ani práva stavby. K
Nahrávám...
Nahrávám...