dnes je 29.2.2024

Input:

Vzory vybraných evidencí vedených obcemi v samostatné působnosti

11.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.0.7 Vzory vybraných evidencí vedených obcemi v samostatné působnosti

Ing. Jiří Hořánek

Vzor ke stažení zde

V rámci výkonu veřejné správy v samostatné působnosti vykonávají obce řadu administrativních úkonů. Pro jejich dokumentaci, kontrolu a archivaci slouží různé evidence. Není podstatné, zda jsou tyto evidence vedeny v elektronické formě prostředky výpočetní techniky nebo písemně třeba v sešitě. Pro některé jsou striktně předepsány povinné náležitosti, u jiných je jejich obsah více méně ponechán na tvůrčí invenci autora.

Vzor 1: Evidence právních předpisů

Podle § 12 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), vedou obce evidenci právních předpisů, přičemž tato evidence má předepsané náležitosti. Je nezbytné chronologické řazení záznamů. Častou chybou je číslování ve dvou řadách – jedna řada pro obecně závazné vyhlášky a druhá pro nařízení, ač zákon o obcích používá pojem číselná řada důsledně v jednotném čísle.

Evidence právních předpisů obce .....................................

Tabulka


číslo  název právního
předpisu 
 
datum
schválení 
 
datum
nabytí
platnosti 
 
datum
nabytí
účinnosti 
 
datum
pozbytí
platnosti 
 
změnový/
zrušující
právní
předpis 
 
1/1999   OZV o zajištění veřejného pořádku   20. 5. 1999   24. 5. 1999   1. 8. 1999         
2/1999   OZV, kterou se stanovují závazné části ÚP   10. 8. 1999   12. 8. 1999   27. 8. 1999         
3/1999   Nařízení, kterým se vydává tržní řád   28. 12. 1999   29. 12. 1999   1. 1. 2000         
1/2000   OZV o místních poplatcích   1. 10. 2000   4. 10. 2000   1. 11. 2001   3. 6. 2004   OZV 1/2004   
1/2004   OZV o místních poplatcích   1. 6. 2004   3. 6. 2004   1. 7. 2001      OZV 1/2010   
1/2010   OZV o místním poplatku za VHP a JTHZ   19. 9. 2010   21. 9. 2010   1. 10. 2010         

Vzor 2: Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce

Podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zřizují správní orgány úřední desku, na níž zveřejňují písemnosti. Nemusí se jednat jen o písemnosti vzniklé při výkonu správních činností orgány obce, ale v případech stanovených právními předpisy je obec povinna zveřejňovat na úřední desce písemnosti jiných subjektů. Samotný akt zveřejnění a sejmutí není administrativně náročný, ale podstatné je datum, kdy k němu došlo. Například pro platnost záměru nakládat s nemovitým majetkem obce dle § 39 zákona o obcích nebo při vyhlášení právního předpisu obce dle § 12 zákona o obcích je důležité dokumentovat, kdy ke zveřejnění a sejmutí došlo. Vzhledem k požadavku na soulad okamžiku zveřejnění na "klasické" úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (na "virtuální" úřední desce) je vhodné vést pomocnou evidenci, z níž bude možné dohledat příslušný dokument a porovnáním s obligatorní doložkou uvedenou na písemnosti ve smyslu § 41 odst. 1 zákona o obcích doložit počátek a konec zveřejnění.

Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce obecního úřadu ....................................

Tabulka


poř. č.  datum
převzetí 
 
zpracovatel  obsah  kdo
vyvěsil 
 
dne  na
e-desce 
 

viset
dní 
 
kdo
sňal 
 
dne  
82/2004   4. 5.   OÚ Horní Dolní   záměr č. 8   Mokrý   5. 5.   5. 5.   15   Vomáčka   20. 5.   
83/2004   20. 5.   Ex. úřad Plzeň   Výzva č.j. 458/2004   Vomáčka   20. 5.   20. 5.   30         
Nahrávám...
Nahrávám...