dnes je 20.6.2024

Input:

Vzory prohlášení zákazníka oprávněného k zastropování energií

19.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0.13 Vzory prohlášení zákazníka oprávněného k zastropování energií

Fulsoft

Vzor ke stažení zde

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

podle § 6 odst. 2 nebo § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Identifikační údaje zákazníka a odběrného místa:

 

Tabulka


Název nebo obchodní firma     
Adresa sídla     
IČO (bylo-li přiděleno)     
Osoba oprávněná jednat za zákazníka -jméno a příjmení a funkce či způsob, jakým jedná jménem zákazníka     
Identifikační číselný kód odběrného místa (EAN/EIC)     

Zákazník prohlašuje, že je

? školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení,

? vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,

? poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,

? poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,

? provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích,

? poskytovatelem veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě

a ve výše uvedeném odběrném místě odebral za období od 1. července 2021 do 30. června

2022

? elektřinu,

? plyn

nejméně z 80 % souhrnně pro výkon výše uvedené činnosti nebo činností nebo poskytování služby nebo služeb.

Zákazník prohlašuje, že plyn odebíraný v odběrném místě zákazníka

? není,

? je

použit na výrobu elektřiny.

Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů v tomto prohlášení je přestupkem podle energetického zákona.

 

Tabulka


Dne :....................  ...........................................................  
   Podpis osoby oprávněné jednat za zákazníka  

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

podle § 6 odst. 3 nebo § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Identifikační údaje zákazníka:

 

Tabulka


Název nebo obchodní firma     
Adresa sídla     
IČO (bylo-li přiděleno)     
Osoba oprávněná jednat za zákazníka -jméno a příjmení a funkce či způsob, jakým jedná jménem zákazníka     

Zákazník prohlašuje, že je

a) veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a

b) právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec.

Zákazník prohlašuje, že plyn odebíraný v odběrném místě zákazníka

? není,

? je

použit na výrobu elektřiny.

Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů v tomto prohlášení je přestupkem podle energetického zákona.

 

Tabulka


Dne :....................  ...........................................................  
   Podpis osoby oprávněné jednat za zákazníka  

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

podle § 6 odst. 5 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Identifikační údaje zákazníka a odběrného místa:

 

Tabulka


Název nebo obchodní firma     
Adresa sídla     
IČO (bylo-li přiděleno)     
Osoba oprávněná jednat za zákazníka -jméno a příjmení a funkce či způsob, jakým jedná za zákazníka     
Identifikační číselný kód odběrného místa (EAN)     

Zákazník prohlašuje, že je malým nebo středním podnikatelem podle čl. 2 ve spojení s čl. 3 až 6 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků nebo součástí skupiny, která splňuje kritéria malého nebo středního podnikatele podle čl. 2 ve spojení s čl. 3 až 6 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.

Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů v tomto prohlášení je přestupkem podle energetického zákona.

 

Tabulka


Dne: ....................  ..................................................................  
   Podpis osoby oprávněné jednat za zákazníka  

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Identifikační údaje zákazníka a odběrného místa:

 

Tabulka


Název nebo obchodní firma     
Adresa sídla     
IČO (bylo-li přiděleno)     
Osoba oprávněná jednat za zákazníka -jméno a příjmení a funkce či způsob, jakým jedná za zákazníka     
Identifikační číselný kód odběrného místa (EIC)     

Zákazník prohlašuje, zeje malým nebo středním podnikatelem podle čl. 2 ve spojení s čl. 3 až 6 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků nebo součástí skupiny, která splňuje kritéria malého nebo středního podnikatele podle čl. 2 ve spojení s čl. 3 až 6 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.

Zákazník prohlašuje, že plyn odebíraný v odběrném místě zákazníka

? není,

? je

použit na výrobu elektřiny.

Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů v tomto prohlášení je přestupkem podle energetického zákona.

 

Tabulka


Dne: ....................  ..................................................  
   Podpis osoby oprávněné jednat za zákazníka  

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

podle § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Identifikační údaje zákazníka a odběrného místa:

 

Tabulka


Název nebo obchodní firma     
Adresa sídla     
Nahrávám...
Nahrávám...