dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor změnové obecně závazné vyhlášky

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.0.3 Vzor změnové obecně závazné vyhlášky

MV ČR

Vzor ke stažení zde

Obec (Město, Městys) ……

Zastupitelstvo obce (města, městyse) ………………

Obecně závazná vyhláška,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. …/ 20.. o … ze dne …

Zastupitelstvo obce (města, městyse) …………se na svém zasedání dne ……

usnesením č. … usneslo vydat na základě § …. zákona č. …./… Sb., …(uvede se zákonné zmocnění pro vydání obecně závazné vyhlášky; např. § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích – tento text vymažte!) a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Změna vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. …/20… o ….. ze dne… se mění takto:

Příklady možných změnových ustanovení:

1. (doplnění slov, vět do členěného článku či odstavce či na začátek článku):

V čl. 2 odstavec 3 se za slovo „…” vkládají slova „….”.

2. (doplnění nového odstavce do členěného článku):

V čl. 5 se doplňuje (doplňují) nový odstavec … (odstavce …a …), který (které) zní (znějí):

„….”

3. (doplnění nového odstavce v případě, že článek nebyl rozdělen na odstavce):

V článku 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní: „ …. ”

4. (doplnění nového článku):

Nahrávám...
Nahrávám...