dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor - Střednědobý výhled rozpočtu na období 202x +1 až 202x+2

3.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7.2 Vzor - Střednědobý výhled rozpočtu na období 202x +1 až 202x+2

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení a editaci na odkazu zde

Název příspěvkové organizace:          
IČ:         v tis. Kč  
A. Náklady   č.účtu   rozpočet 202x   rozpočet 202x+1   rozpočet 202x+2  
Mzdové náklady   521              
Zákonné soc. a zdrav. pojištění   524              
Zákonné sociální náklady - FKSP   527              
Jiné sociální náklady   528              
Osobní náklady celkem                  
Spotřeba materiálu   501              
Energie   502              
Náklady na prodej zboží   504              
Opravy a udržování   511              
Nákup služeb   518              
Odpisy dlouhodobého majetku   551              
Náklady na pořízení dlouhodob.drob.maj.   558              
Ostatní náklady                  
Náklady celkem                  
         
B. Výnosy   č.účtu   rozpočet 202x   rozpočet 202x+1   rozpočet 202x+2  
Nahrávám...
Nahrávám...