dnes je 25.4.2024

Input:

Vzor správního rozhodnutí o vyslovení souhlasu s uzavřenou VPS

29.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.0.2 Vzor správního rozhodnutí o vyslovení souhlasu s uzavřenou VPS

red

Vzor ke stažení zde

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE

Správní odbor

Č.j.:

Číslo spisu:

Vyřizuje:

V 12. 4. 2006

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad – správní odbor jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obecním zřízení), a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl podle § 160 odst. 5 a § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Krajský úřad – správní odbor vyslovuje podle § 63 odst. 1 zákona o obecním zřízení a podle § 160 odst. 5 a § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Novákov se sídlem Novákov 1, a Obcí Nová se sídlem Nová 1 (účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu) na úseku výkonu přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ze dne 24. 2. 2006.

Odůvodnění:

Dne 31. 3. 2006 byla na Krajský úřad – správní odbor jako na správní orgán věcně a místně příslušný podle § 63 odst. 1 zákona o obecním zřízení, předána žádost Města Novákov a Obce Nová o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy ze dne 24. 2. 2006 mezi Městem Novákov a Obcí Nová na úseku výkonu přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...