dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor skartačního návrhu

28.8.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.0.4 Vzor skartačního návrhu

reed

Vzor ke stažení zde

Vzor
(označení obce/města vč. adresy)

Státní oblastní archiv

...................................

...................................

V ............................... dne: ................

NÁVRH NA VYŘAZENÍ PÍSEMNOSTÍ

Vážení,

na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ze dne 30. června 2004 a souvisejících vyhlášek, které se týkají archivnictví a spisové služby, a v souladu se skartačním řádem Obecního/Městského úřadu.. navrhuji vyřadit ze spisovny dokumenty uvedené v příloze.

Do skartačního

Nahrávám...
Nahrávám...