dnes je 23.6.2024

Input:

Vzor - Pracovní smlouva, která obsahuje i informace podle ustanovení § 37 ZP

9.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.1.5
Vzor – Pracovní smlouva, která obsahuje i informace podle ustanovení § 37 ZP

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

...........................................................................................................

se sídlem .............................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................................................

jehož jménem jedná .............................................................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................

nar.: ....................................................................................................

bytem: .................................................................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"), uzavírají tuto

pracovní smlouvu

1. Zaměstnanec se zavazuje pracovat u zaměstnavatele jako ...................... (druh práce).

2. Den nástupu do práce si smluvní strany sjednaly na den .........................

3. Místem výkonu práce je .......................... (dle potřeby obou stran, zpravidla sídlo nebo obec sídla zaměstnavatele).

4. Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se sjednává na dobu neurčitou (dle dohody se sjedná doba určitá s uvedením data či skutečnosti, kdy pracovní poměr skončí) se zkušební dobou v délce .......... (maximálně tří, resp. šesti u vedoucích zaměstnanců a v max. v délce poloviny délky trvání sjednaného pracovního poměru) měsíců.

5. V souladu s ustanovením § 37 ZP je tímto zaměstnanec informován o následujících právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru:

  • Zaměstnanec bude samostatně vykonávat zejména tyto

Nahrávám...
Nahrávám...