dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor - Plná moc k zajištění výpisu z rejstříku trestů

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.2.5
Vzor – Plná moc k zajištění výpisu z rejstříku trestů

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Plná moc

Níže podepsaný Ing. Karel Vopička

dat. nar. 12. května 1977

bydlištěm Dělostřelecká 1765/22, Praha 6, PSČ: 160 00

místo, okres a stát narození: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

státní občanství ČR

rodné číslo 770512/1234

číslo a typ dokladu totožnosti OP 1237658675

(dále jen "Zmocnitel")

tímto zmocňuje

pana Kamila Nováka, nar. 12. 6. 1976, bydlištěm V Parku 2323/10, Praha 4, PSČ: 148 00 (dále jen "Zmocněnec"),

aby za něj podal a podepsal žádost o vydání výpisu z rejstříku

Nahrávám...
Nahrávám...