dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.3.1 Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty

(ve shodě s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.)

Z P R Á V A
o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Vzor
Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Jména a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: 1

Název, sídlo a IČ, popřípadě jméno a příjmení objednatele:

Název, sídlo a IČ,

Nahrávám...
Nahrávám...