dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor obecně závazné vyhlášky

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.0.1 Vzor obecně závazné vyhlášky

MV ČR

Viz níže odkazujeme na příslušné vzory zpracované spolu s metodikami Ministerstvem vnitra ČR a uvedené na odkaze zde.

 1. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů - aktualizováno k 1. 10. 2022
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů (ke stažení)

 2. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví pro stanoviště vozidel taxislužby zřízených obcí podmínky pro užívání stanoviště a provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovišti
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví pro stanoviště vozidel taxislužby vyhlášky (ke stažení)

 3. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje řidiči taxislužby jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a mít při provozování taxislužby na území obce u sebe osvědčení o složení zkoušky a způsob organizace a provádění zkoušky a opravného opakování této zkoušky, dobu a podmínku platnosti této zkoušky a vzor osvědčení o složení této zkoušky
 4. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Vzory obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ke stažení)

 5. Metodický materiál  k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství (ke stažení)

 6. Metodický materiál k  vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví dopravcům jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce splnění zvláštních technických požadavků na vozidla taxislužby
  • Vzor obecně závazné vyhlášky (ke stažení)

 7. Metodický materiál  k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě (ke stažení)

 8. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod (ke stažení)

 9. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce (ke stažení)

 10. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce (ke stažení)

 11. Metodický materiál k vydávání obecně závazných vyhlášek obce o zřízení a zrušení obecní policie
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce o zřízení a zrušení obecní policie (ke stažení)

 12. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje statut územně členěného statutárního města
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje statut územně členěného statutárního města (ke stažení)

 13. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad
 14. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
 15. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o loteriích a jiných podobných hrách - do 31.12.2016
 16. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o regulaci hazardních her - od 1. 1. 2017
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce o regulaci hazardních her - od 1. 1. 2017 (ke stažení)

 17. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se nařizuje pro území obce nebo jeho část provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění
  • Vzor obecně závazné vyhlášky k provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace (ke stažení)

 18. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů - aktualizováno k 1. 10. 2022
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (ke stažení)

 19. Metodický materiál  k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích
  • Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích

Nahrávám...
Nahrávám...