dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

18.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.0.5 Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Mgr. Jan Břeň

Vzor ke stažení zde

OBEC KRÁSNÁ LHOTKA
Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka
Obecně závazná vyhláška obce Krásná Lhotka
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Vzor
Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka se na svém zasedání dne d. m. rrrr usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích”), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Krásná Lhotka touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „poplatek”).

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Krásná Lhotka. 1 )

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce (dále jen „vybraná místa”), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 2 )

(2) Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst (dále jen „poplatník”). 3 )

Čl. 3

Vybraná místa

Vybraná místa podléhající poplatku, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou, se vymezují takto:

  1. …,
  2. ….

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději při podání žádosti o povolení k vjezdu; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon. 4 )

(2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 5 )

Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí

  1. za každý započatý denx
Nahrávám...
Nahrávám...