dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor nařízení obce, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

27.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.16 Vzor nařízení obce, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

reed

Vzor ke stažení zde

Nařízení obce……. č. ../… (číslo/rok vydání),
kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Vzor
Zastupitelstvo obce …. se na svém zasedání dne ……. usnesením č….. usneslo vydat na základě § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení základních pojmů
  1. Pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb je nabídka a prodej zboží a nabídka a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami mimo provozovnu na veřejných prostranstvích, kdy zboží má prodávající u sebe (zavazadla, tašky, závěsné pulty apod.). Není rozhodující, zda prodávající stojí na místě nebo se pohybuje.
  2. Podomní prodej zboží a poskytování služeb je nabídka a prodej zboží a nabídka a poskytování služeb fyzickými a  právnickými osobami mimo provozovnu uskutečňované formou obchůzky jednotlivých bytů, domů, budov bez předchozí objednávky.
Článek 2
Zákaz pochůzkového a podomního prodeje
  1. Toto nařízení obce je závazné pro celé
Nahrávám...
Nahrávám...