dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor nařízení, kterým se vydává tržní řád

20.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.15 Vzor nařízení, kterým se vydává tržní řád

reed

Vzor ke stažení zde

Vzor
Vzor nařízení, kterým se vydává tržní řád

Obec .......................

Nařízení č. ............../2008
kterým se vydává tržní řád

Rada obce ........ se na svém zasedání dne ......., usnesením č. ......, usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Čl. 1

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 1. Na území obce je možno mimo provozovnu k tomu účelu určenou v kolaudačním souhlasu podle zvláštního zákona 1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb”):
  • v tržnicích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení,

  • na tržištích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení,

  • na dalších místech uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení,

  • v restauračních zahrádkách a v prodejních místech uvedených v příloze č. 4 tohoto nařízení

 2. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují dle příloh č. 1–4 tohoto nařízení:
  • podle druhu nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby,

  • podle toho, zda jsou provozována celoročně nebo dočasně.

Čl. 2

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb

 1. Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v přílohách č. 1–4
 2. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena:
  1. při prodeji oděvů ....,
  2. při prodeji obuvi.....,
  3. při prodeji elektrospotřebičů a elektrotechnického zboží...,
  4. při prodeji potravin....,
  5. při prodeji ovoce, zeleniny....
 3. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb provozovaná po celý rok podle příloh č. 1–4 musí být vybavena:
  1. osvětlením, jednáli se o prodej ................ (druh prodeje),
  2. veřejně přístupným sociálním zařízením, jednáli se o prodej (druh prodeje),
  3. .....................................
  4. .....................................
 4. Dočasná místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb podle příloh č. 1–4 musí být vybavena:
  1. .....................................
  2. .....................................

Čl. 3

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb

 1. Tržnice a tržiště mohou být provozovány po celý rok, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích je od ....... hodin do ....... hodin, pokud v příloze č. 1 a 2 tohoto nařízení není pro jednotlivé tržnice a tržiště stanoveno jinak.
 2. Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od ....... hodin do ....... hodin, pokud v příloze č. 3 tohoto nařízení není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak.
 3. Restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozována v období a v době dle přílohy č. 4 tohoto nařízení.

Čl. 4

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:

 1. zabezpečovat čistotu prodejních míst,
 2. k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
 3. .....................................
 4. .....................................

Čl. 5

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je

Nahrávám...
Nahrávám...