dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení obce

27.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.3 Vzor nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení obce

reed

Vzor ke stažení zde

Nařízení obce ... č. .../... (číslo/rok vydání),

kterým se mění a doplňuje nařízení obce ... (plný název)

Rada obce ... se na své schůzi dne ... usnesla vydat na základě § ... zákona č. ... (plný název), a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Nařízení obce ... (plný název) se mění a doplňuje takto:

  1. Čl. ... se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. ... zrušuje.
  2. Čl. ... a čl. .... až .... se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. ... zrušují.
Nahrávám...
Nahrávám...