dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů

19.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.2.10.2
Vzor – Dohoda o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů

Mgr. Tomáš Vavro

Dohoda o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů

uzavřená mezi:

Alfa, s. r. o.

se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 123 45 546

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12458

zastoupená Ing. Františkem Novákem, jednatelem

(dále jen "Správce 1“)

a

Beta, a. s.

se sídlem V Parku 2456/11, Praha 4, PSČ 148 00

IČO: 524 65 254

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22548

zastoupená Mgr. Danielou Smutnou, předsedkyní představenstva

(dále jen "Správce 2“)

(dále společně jen "Smluvní strany")

Preambule

(A) Správce 1 je prodejcem sedacích souprav. Správce 2 je prodejcem podlahových krytin.

(B) Smluvní strany společně provozují internetovou platformu, která registrovaným uživatelům umožňuje vytváření 3D vizualizací interiérů (dále jen "Platforma").

(C) Účelem provozu Platformy je společný marketing za pomoci newsletteru, kterým Smluvní strany propagují své zboží a služby.

(D) Smluvní strany mají společnou kontrolu nad zpracováním e-mailových adres uživatelů Platformy (dále jen "Osobní údaje"), na které budou zasílat svůj newsletter, což z nich činí společné správce.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany uzavírají v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení") a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů následující dohodu o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů (dále jen "Dohoda“).

I.
Předmět Dohody

1.1 Předmětem této Dohody je vymezení odpovědnosti Smluvních stran za plnění povinností při zpracování Osobních údajů, které Smluvní strany získávají v souvislosti se společným provozem Platformy, jakož i úprava vzájemných práv a povinností s tím souvisejících.

II.
Vymezení odpovědnosti Smluvních stran

2.1 Smluvní strany se dohodly, že za plnění povinností odpovídajících:

a) právu subjektů údajů na přístup k Osobním údajům,

b) právu subjektů údajů na opravu a výmaz Osobních údajů,

c) právu subjektů údajů na omezení zpracování Osobních údajů,

d) právu subjektů údajů na přenositelnost Osobních údajů,

e) právu subjektů údajů na vznesení námitky proti zpracování Osobních údajů,

v plném rozsahu odpovídá Správce č. 1, který bude vůči subjektům údajů vystupovat jako ústřední kontaktní místo.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že za plnění:

a) informační povinnosti ohledně zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení,

b) informační povinnosti ohledně podstatných ujednání obsažených v této Dohodě,

c) oznamovací povinnosti ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo omezení zpracování,

d) povinnosti vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu Nařízení,

e) povinnosti řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů,

v plném rozsahu odpovídá Správce č. 1, který je povinen bez zbytečného odkladu zajistit potřebnou aktualizaci veřejně dostupných informací o zpracování a ochraně Osobních údajů nacházejících se na webových stránkách Platformy.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že za plnění ostatních povinností ve smyslu Nařízení a zákona o

Nahrávám...
Nahrávám...