dnes je 21.6.2024

Input:

VZOR A - Pasport domu

1.7.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.0.1
VZOR A – Pasport domu

Ing. Helena Nováková

Kraj Obec Ulice Čp. Číslo orientač. Typ domu 
      
Rok výstavby Památ. péče Rok dožití Číslo katastru Číslo parcely Budova (trakt) 
      

PASPORT DOMU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

11 000 Poloha domu 14 000 Zelené pásy 
11 101 Řadový ks  14 100 Plocha zahrad m2 
11 201 Rohový ks  14 101 Plochy jiné m2 
11 301 V bloku ks  14 200 Stromy užitkové ks 
11 401 Samostatný ks  14 300 Ploty 
    14 309 Nátěry plotů m2 
12 000 Druh stavby    
12 101 Dřevěná ks  15 000 Vnější komunikace 
12 201 Cihlová ks  15 101 Betonová m2 
12 301 Kamenná ks  15 201 Dlážděná m2 
12 401 Smíšená ks  15 301 Asfaltová m2 
12 501 Panelová ks  15 401 Neupravená m2 
12 601 Skeletová ks  13 101 Délka 
13 000 Rozměry domu 16 000 Schodiště 
13 101 Délka  16 101 Dřevěné m2 
13 201 Šířka  16 201 Kamenné m2 
13 301 Výška  16 301 Betonové m2 
13 401 Zastavěná plocha m2  16 401 Ocelové m2 
13 501 Počet podlaží ks  16 501 Zábradlí-madlo m2 
13 601 Z toho podzemních ks  16 508 Nátěry zábradlí m2 
13 701 Obestavěný prostor m2  16 601 Zábradlí ocelové m2 
13 801 Plocha parcely m2     
13 901 Plocha vnějších komunikací m2     
18 800 Společné prostory domu Užitková plocha Otápěná plocha 
18 801 Kanceláře ks  18 811 m2  18 831 m2  
18 802 Dílny, provozovny ks  18 812 m2  18 832 m2  
18 803 Kočárkárny ks  18 813 m2  18 833 m2  
18 804 Garáže ks  18 814 m2  18 834 m2  
18 805 Klubovny ks  18 815 m2  18 835 m2  
18 806 Místnosti CO ks  18 816 m2  18 836 m2  
18 807 Sušárny a prádelny ks  18 817 m2  18 837 m2  
  
tis. Kč  
Hlavní uzávěr vody umístěn: 19 000 Finanční údaje  
Hlavní uzávěr plynu umístěn: 19 101 Pořizovací hodnota  
Dům je vytápěn z: 19 201 Zůstatková hodnota  

V ......................... dne .................

Pasport vyhotovil: ...............................................

Číslo konstruk prvku Umístění Název Počet měrných jednotek Měrná jedn Rok % opotřebení Poznámka 
Pořízení Posled opravy 

II. KONSTRUKČNÍ PRVKY

21 000 Druhy krytin 
21 110 Tašky hladké  m2     
21 120 Tašky drážkové  m2     
21 130 Tašky prejzové  m2     
21 210 Asbestocement plochý  m2     
21 220 Asbestocement z vlnek  m2     
21 300 Břidlicová  m2     
21 400 Lepenková  m2     
21 412 Nátěry ochranné  m2    
21 509 Nátěry plech. krytin  m2    
21 510 Pozinkovaný plech  m2     
21 520 Měděný plech  m2     
21 530 Hliníkový plech  m2    
21 600 Betonová  m2     
21 620 Teracová z dlaždic  m2     
21.01 Krov-konstrukce  m2     
21.02 Krov-laťování  m2     
21.03 Krov-bednění  m2     
        
22 000 Klempířské prvky 
22 110 Vodorov. žlaby venkovní     
22 120 Vodorov. žlaby půdní     
22 200 Svody povrchové     
22 300 Svody půdní      
22 400 Lemování, plechování     
22 800 Nátěry klemp. prvků  m2    
        
        
23 000 Komíny 
23 100 Komínová tělesa  m3     
23 200 Komínové nástavce  ks    
23 300 Komínové lávky  ks    
23 311 Komín.lávky z fošen      
23 312 Komín.lávky ocel. konstr.  ks     
        
        
24 000 Povrchové úpravy 
24 100 Fasáda měkká (vápen)  m2     
24 110 Omítka vnitř. (štuk.)  m2     
24 120 Fasád. omít. stříkaná  m2     
24 200 Fasáda tvrdá (břizolit)  m2     
24 210 Vnější omítka cement.  m2     
24 211 Tenkovrst. omít. vnější  m2    akt. štuk 
24 212 Tenkovrst. omít. vnější  m2    plastické 
24 220 Pohledový beton  m2     
24 300 Fasáda obložená  m2     
24 500 Fasáda lodžie  m2     
24 601 Malby vápenné  m2    
24 602 Malby klihové  m2    
24 603 Malby latexové  m2    
24 700 Vnitřní obklady  m2     
24 800 Nátěry stěn  m2    
        
        
25 000 Podlahy 
25 100 Palubky  m2     
25 200 Parkety, vlýsky  m2     
25 300 Povlakové (PVC)  m2    
25 409 Izolace proti vodě  m2    
25 410 Dlaždice kameninové  m2     
25 420 Dlaždice xylolitové  m2     
25 430 Dlaždice teracové  m2     
25 440 Dlažba betonová  m2     
25 450 Dlažba půdní  m2     
25 500 Cementové potěry  m2     
25 503 Betonová mazanina  m2     
25 504 Stěrkové podlahy  m2     
        
        
        
        
26 000 Sklepy 
26 100 Kóje  ks     
26 200 Plocha kójí  m2     
        
        
        
27 000 Okna 
27 100 Jednoduchá  ks     
27 200 Dvojitá  ks     
27 300 Zdvojená  ks     
27 400 Kyvná  ks     
27 500 Sklepní  ks     
27 510 Sklepní okna ocelová  ks     
27.08 Nátěry vnitřní  m2    
27.09 Nátěry vnější  m2    
27 800 Výkladce ocelové  ks     
27 809 Nátěry výkladců  m2    
28 000 Dveře 
28 100 Dveře bytové  ks     
28 108 Nátěry dveří vnitřní  m2     
28 110 Ocelové zárubně  ks     
28 200 Dveře domovní  ks     
28 209 Nátěry dom. dveří vnější  m2     
28 230 Dveře balkónové  ks     
28 300 Vrata  ks     
28 309 Nátěry vrat vnější  m2     
        
29 000 Stropy – obvodové zdivo 
29 100 Dřev. trámové stropy  m2    
29 200 Železobet. stropy  m2    
29 315 Sklobetonové příčky  m2    
29 320 Římsy  m2     
29 330 Nadstřešní zdivo  m2     
29 350 Těsnění spár panelů     
Číslo konstruk prvku Umístění Název Počet měrných jednotek Měrná jedn Rok % opotřebení Poznámka 
Pořízení Posled opravy 

III. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

31 000 Vodoinstalace 
31 111 Rozvod vody      
31 121 Hydroforová stanice  ks     
31 122 Domovní vodárna  ks     
31 129 Studna  ks     
31 212 Požární vodovod-vybav.  ks    
31 300 Vany  ks    
31 411 Míchací baterie vanové  ks    
31 474 Míchací baterie dřezové  ks    
31 485 Míchací baterie umyv.  ks    
31 500 Sprchy  ks    
31 520 Sprch. kabiny kompletní  ks     
31 600 Výlevky  ks    
31 771 Dřezy jednoduché  ks    
31 772 Dřezy dvojité  ks    
31 800 Umyvadla  ks    
        
32 000 Kanalizace 
32 200 Klozetové mísy  ks     
32 300 Splachovací nádrže  ks     
32 400 Suché klozety  ks     
32 500 Žumpy  ks     
32 600 Septiky  ks     
32 701 Odpad novodurový  ks     
32 710 Kanalizace litinová      
32 720 Kanalizace kameninová      
32 730 Kanal. osinkocement.      
        
        
        
33 000 Plynofikace 
33 410 Plyn. rozvod závitovým       
33 420 Plyn. rozvod svařov.      
        
        
34 000 Elektroinstalace 
34 100 Rozvody      
34 412 Osvětl. tělesa vodotěsná  ks     
34 413 Osvětl. tělesa ostatní  ks     
34 500 Schodišťový automat  ks     
34 600 Zvonkový panel  ks     
34 711 Hromosvodové tyče  ks     
34 712 Hromosvodové vedení      
34 781 Spol. televizní antény  ks     
34 821 Vypínače  ks    
34 831 Zásuvky 2 fáze  ks    
34 832 Zásuvky 3 fáze  ks    
34 841 Rozvaděče  ks    
        
        
35 000 Topení 
35 901 Tělesa litinová  ks     
35 902 Tělesa ocelová  ks    
35 908 Nátěry těles  m2    
35 914 Topení critalové  m2    
        
        
36 000 Teplá voda 
36 010 Rozvody ÚT v domě      
36 028 Rozvody TUV v domě      
36 200 El. ohřívače 5 l  ks     
36 210 El. ohřívače 125 l  ks     
36 230 El. ohřívače 200 l  ks     
36 250 El. ohřívače 80 l  ks     
36 310 Plyn. ohřívače P O5  ks     
36 320 Plyn. ohřívače PO35  ks     
36 400 Lázeňská kamna  ks     
Číslo konstruk prvku Umístění Název Počet měrných jednotek Měrná jedn Rok % opotřebení Poznámka 
Pořízení Posled opravy 

IV. VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ DOMU

41 000 Výtahy 
41 008 Nátěry výtahů  m2    
41 100 Osobní výtahy  ks     
41 200 Nákladní výtahy  ks     
41 300 Popelové výtahy  ks     
        
        
42 000 Kamna 
42 100 Uhelná  ks     
42 200 Elektrická  ks     
42 300 Plynová  ks     
42 400 Na tekutá paliva  ks     
        
43 000 Sporáky, vařiče 
43 100 Sporáky uhelné  ks     
43 200 Sporáky elektrické  ks     
43 222 Vařiče el.dvouplot.  ks     
43 231 Trouby pečící elektr.  ks     
43 300 Sporáky plynové  ks     
43 321 Vař. plyn. dvouplotnové  ks     
43 400 Kombinované sporáky  ks     
        
44 000 Prádelna, sušárna 
44 100 Pračky  ks     
44 113 Pračky automatické  ks     
44 200 Ždímačky  ks     
44 300 Žehlící stroje  ks     
44 400 Sušící stroje  ks     
44 511 Stoly dřevěné  ks     
44 512 Lavice dřevěné  ks     
44 513 Rošty dřevěné  ks     
44 611 Kotle vyvář. tuhá paliva  ks    
44 612 Kotle vyvář. plynové  ks     
44 700 Namáčecí kádě  ks    
        
45 000 Různé 
45 100 Klepadla  ks    
45 200 Sušáky na prádlo  ks     
45 300 Čerpadla elektrická  ks     
45 400 Čerpadla ruční  ks     
45 500 Schránky na dopisy  ks     
45 711 Bytová jádra bez zaříz.  ks     
45 754 Centrální ventilátory  ks     
45 900 Přístřešek na popelnice  ks     
Nahrávám...
Nahrávám...