dnes je 13.7.2024

Input:

Výzva k podání nabídek - Zadávací podmínky

8.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.9.2 Výzva k podání nabídek – Zadávací podmínky

MMR ČR

Vzor ke stažení zde

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – ZADÁVACÍ PODMÍNKY  
1. Identifikační údaje zadavatele: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, IČO, pokud bylo přiděleno  
2. Název zakázky:  
3. Druh zakázky: dodávka, služba nebo stavební práce  
4. Informace o rozdělení zakázky na části  
5. Lhůta a místo pro podání nabídky : datum dd.mm.rrrr, hodina (min. 10 dní u zakázky malého rozsahu, min. 15 dní u zakázky s vyšší hodnotou, min. 30 u zakázky s vyšší hodnotou, jejíž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., adresa, místnost V případě zakázky vyšší hodnoty je povinnost uvést informaci, že otevírání nabídek se mohou zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek (pokud se nejedná o otevírání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje)  
6. Předmět zakázky : v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (lze odkázat na samostatné přílohy, např. projektovou dokumentaci)  
7. Kritéria hodnocení: 1. Váha (nebo jiný matematický vztah mezi kritérii) 2. Váha (nebo jiný matematický vztah mezi kritérii)  
7.1 Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích  
8. Způsob jednání s účastníky : (pokud hodlá zadavatel s účastníky jednat)  
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky : požadavky zadavatele na obsah nabídky, jaké údaje týkající se předmětu zakázky a jeho realizace mají účastníci v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad nabídky se zadávacími podmínkami  
Nahrávám...
Nahrávám...