dnes je 13.4.2024

Input:

Výzva k odstranění nedostatků žádosti - příp. usnesení o přerušení řízení

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.10 Výzva k odstranění nedostatků žádosti - příp. usnesení o přerušení řízení

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD
 
Žadatel:  
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

V Ý Z V A

Vzor
Dne ....... byla Městskému úřadu ............ doručena Vaše žádost (nebo jiný návrh, který se zahajuje řízení) o ....................

Doručením Vaší žádosti bylo zahájeno řízení o žádostí ve věci ............................

Podle ust. § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) musí žádost mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SŘ (tj. kdo je činí; čeho se týká, co se navrhuje) a dále z ní musí být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá; žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky.

Z obsahu Vaší žádosti však není zřejmé ....................................................................................... / NEBO Vaše žádost neobsahuje nezbytný údaj .........................................................................................

Městský úřad ............... podle § 45 odst. 2 SŘ), vyzývá žadatele ................, nar. ........., trvale bytem ..........., aby ve lhůtě do ........ (stanovení přiměřené lhůty) odstranil nedostatek žádosti podané dne .......... tím, že uvede

Nahrávám...
Nahrávám...