dnes je 20.6.2024

Input:

Vyúčtování náhrady za použití vlastního silničního motorového vozidla k pracovní cestě

31.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.0.8 Vyúčtování náhrady za použití vlastního silničního motorového vozidla k pracovní cestě

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

celkem ujeto km: .........................................................................................

průměrná spotřeba PHM na 100 km: .......................................................... (dle údajů v TP)

cena za 1 litr PHM: .....................................................................................

základní náhrada za ujeté km: .....................................................................

náhrada výdajů za PHM: .............................................................................

náhrada za použití vozidla celkem: .............................................................

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje v dohodě a vyúčtování jsem uvedl správně a pravdivě.

K vyúčtování připojuji kopii technického průkazu vozidla. (povinná příloha k vyúčtování)

V ......................... dne .........................


............................................
podpis člena zastupitelstva

Údaje potřebné pro výpočet náhrady jízdních výdajů

Pro výpočet cestovní náhrady je určující několik základních údajů, jde především o:

  • Typ vozidla – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, totiž rozlišuje, zda bylo ke služební cestě použito osobní silniční vozidlo nebo

Nahrávám...
Nahrávám...