dnes je 21.6.2024

Input:

Věcná kontrola příjemcem služby údajů z dokladu s rozúčtováním tepla a teplé vody

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.1
Věcná kontrola příjemcem služby údajů z dokladu s rozúčtováním tepla a teplé vody

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Tabulka zde ke stažení.

Pořadovéčíslo  Položka  Rozměrjednotkysledova-né velič.  Zúčtov.jednotka.  Příjemceslužby  Pozn.  
1.  Spotřeba tepla na vytápění zúčtovací. jednotky GJ  +   1  
2.  Spotřeba tepla na přípravu TV za zúčt. jednotku GJ  +   1  
3.  Množství TV dodané do zúčtovací jednotky m3 +    
4.  Cena tepla na vytápění Kč/GJ  +    
5.  Cena tepla na přípravu TV Kč/GJ  +    
6.  Cena vody pro přípravu TV (vodné a stočné) Kč/m3 +    
7.  Celkové náklady na vytápění Kč  +  +   
8.  Celkové náklady na teplo na přípravu TV Kč  +  +   
9.  Náklady za vodu pro přípravu TV Kč  +  +   
10.  Měrné náklady na vytápění v rámci zúčt. jednotky  Kč/m2 +  +   
11.  Podíl nákladů základní a spotřební složky na ÚT %  +    
12.  Základní složka nákladů na vytápění Kč  +  +   
13.  Spotřební složka nákladů na vytápění Kč  +  +   
14.  Podíl nákladů zákl. a spotř. složky na teplo v TV  %  +    
15.  Základní složka nákladů na teplo v TV Kč  +  +   
16.  Spotřební složka nákladů na teplo v TV Kč  +  +   
17.  Započitatelná podlahová plocha m2 +  +   
18.  Podlahová plocha m2 +  +   
19.  Koeficienty a součinitelé pro výpočet započitatelné podlahové plochy -   +   
20.  Průměrný počet bydlících osob osoby  +  +  2  
21.  Hodnota odečtu měřidel nebo indikátorů  - / m3  +   
22.  Koeficienty a korekce pro přepočet odpočtu -   +  3  
23.  Součet přepočtených hodnot odpočtů (náměrů) -  +  +  3  
24.  Součet odečtených spotřeb podle vodoměrů v bytech a nebytových prostorech m3 +  +  4  
25.  Součet odečtených spotřeb podle vodoměrů ve společných prostorech m3 +  +  5  
26.  Měrná spotřeba tepla na 1 m2 započ.podl. plochy GJ/m2 +   6  
27.  Vypočtená výše úhrady za tepelnou energii na vytápění (= základní + spotřební složka) Kč   +   
28.  Vypočtená výše úhrady za tepelnou energii na přípravu TV (= základní a spotřební složka) Kč   +   
29.  Vypočtená výše úhrady za vodné a stočné TV Kč   +   
30.  Předepsané zálohy příjemci služby na ÚT a TV Kč   +  7  
31.  Rozdíl mezi. zaplacenými zálohami a vypočte- nými úhradami Kč   +   
32.  Lhůta k uplatnění reklamace  Den   +  8  
33.  Finanční vyrovnání nedoplatku nebo přeplatku  Způsob   +  9  

1 - Údaj množství dodané tepelné energie do zúčtovací jednotky spolu s jednotkovou cenou dává celkové náklady, které připadají na zúčtovací jednotku a které jsou předmětem rozdělení - rozúčtování na jednotlivé příjemce služby v zúčtovací jednotce. Údaj o spotřebě tepelné energie připadající na byt nebo nebytový prostor je údajem hodnotícím, odvozeným z vypočtených nákladů připadajících na byt

Nahrávám...
Nahrávám...