dnes je 25.4.2024

Input:

Ústavní soud zrušil vyhlášku města Krásná Lípa o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

24.4.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Roční poplatek za odpad činí v Krásné Lípě 1 100 korun, přičemž lidé s trvalým pobytem měli slevu 440 korun. Město opodstatňovalo osvobození od místního poplatku tím, že se „rekreanti“ podílejí na produkci odpadu ve větší míře než obyvatelé města. Podle Ministerstva vnitra ale obec může zohlednit rozsah vyprodukovaného odpadu tak, že zavede místní poplatek za odkládání komunálního odpadu podle § 10i až § 10n zákona o místních poplatcích. U takového poplatku se zohledňuje hmotnost a objem odpadu či kapacita „popelnic“.

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhovělo návrhu Ministerstva vnitra na zrušení ustanovení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rozpor s čl. 104 odst. 1, 3 Ústavy a čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

Město Krásná Lípa napadenou vyhláškou zavedlo místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství [dle § 10d odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích]. Podle čl. 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky výše poplatku za poplatkové období činí 1 100 Kč. V čl. 5 této vyhlášky však město upravilo osvobození a úlevy, přičemž mj. poskytlo fyzickým osobám přihlášeným v obci úlevu na poplatku ve výši 440 Kč. Město tedy  plošně zavedlo jinou výši poplatku pro fyzické osoby přihlášené v obci a jinou pro osoby vlastnící v obci nemovitou věc jako je byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, v níž není k pobytu přihlášena žádná fyzická osoba. 

Podle navrhovatele tím došlo k rozporu s Listinou a § 10e zákona o místních poplatcích. Napadené ustanovení totiž navrhovatel považoval za diskriminační a obcházející zákonnou konstrukci poplatku, která odráží zájem na rovném rozdělení nákladů za provoz obecného odpadového systému mezi jednotlivé kategorie poplatníků. Město opodstatňovalo osvobození od místního poplatku tím, že se „rekreanti“ podílejí na produkci odpadu ve větší míře než obyvatelé města. Podle navrhovatele ale obec může zohlednit rozsah vyprodukovaného odpadu tak, že zavede místní poplatek za odkládání komunálního odpadu podle § 10i až § 10n zákona o místních poplatcích. U takového poplatku se zohledňuje hmotnost a objem odpadu či kapacita „popelnic“.

Ústavní soud návrhu vyhověl a vyhlášku v napadené části zrušil. Územní samosprávný celek je omezen ve své samostatné působnosti věcnou působností stanovenou zákonem. To mj. znamená, že obsah povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou nesmí být v rozporu se zákonem či přímo ústavním pořádkem. Ústavní soud považoval za klíčové, že obec má možnost výběru ze dvou odlišných poplatkových schémat. Podle zákona o místních poplatcích je poplatkem za komunální odpad buď poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který upravuje napadená vyhláška, anebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Ze zákona přitom může obec zavést pro poplatkové

Nahrávám...
Nahrávám...