dnes je 16.7.2024

Input:

Usnesení rozkladové komise

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.2.2 Usnesení rozkladové komise

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odd. sekretariátu ministra

č. j. SM-278/2007-RK-45

Usnesení

rozkladové komise ministra práce a sociálních věcí

rozkladová komise ministra práce a sociálních věcí se usnesla dne 2. července 2007 ve senátu složeném z JUDr. Michala Horáka, Ing. Jaroslava Dobřanského, Mgr. Ludmily Cvočkové, JUDr. Aleny Dvorské, Ing. Jana Vočka, Mgr. Svatavy Dobrotivé a Mgr. Jana Smitky

na návrhu rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí o rozkladu

podaném Ing. Josefem Zlatým, nar. 25. ledna 1944, bytem v Praze 8, Sverdlovská 1589/1, proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 2. května 2007 č. j. TO-49/2007-31 o neposkytnutí informace, v tomto znění:

MINISTR PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

RNDr. Petr Nečas

č. j. SM-278/2007-RK-47

Ministr práce a sociálních věcí na základě rozkladu podaném JUDr. Josefem Zlatým, nar. 25. ledna 1944, bytem v Praze 8, Sverdlovská 1589/1, proti rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 2. května 2007 č. j. TO-49/2007-31 o neposkytnutí informace, dle ust. § 20 odst. 4 a § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 125 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl

t a k t o:

rozklad podaný JUDr. Josefem Zlatým, nar. 25. ledna 1944, bytem v Praze 8, Sverdlovská 1589/1, proti rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 2. května 2007 č. j. TO-49/2007-31 o neposkytnutí informace, se dle ust. 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, tiskového odboru ze dne 2. května 2007 č. j. TO-49/2007-31, byla zamítnuta žádost JUDr. Josefa Zlatého, nar. 25. ledna 1944, bytem v Praze 8, Sverdlovská 1589/1,o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, spočívající v poskytnutí jmen, příjmení, služebního zařazení a adres zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí a bývalých zaměstnanců, kteří ukončili zaměstnání v průběhu let 2006 a 2007, kteří jsou členové Československé strany sociálně demokratické. Důvodem zamítnutí žádosti byla skutečnost, že ministerstvo takové údaje o svých zaměstnancích neshromažduje a s ohledem na to, že jde o citlivý údaj ve smyslu ust. 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, k jehož zpracování není ministerstvo oprávněno, ani k podané žádosti shromáždit a poskytnout žadateli nesmí.

Žadatel podal v zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí rozklad, v němž navrhuje, aby bylo rozhodnutí ministrem

Nahrávám...
Nahrávám...