dnes je 21.4.2024

Input:

Usnesení o uznání úkonu nezmocněného jednatele

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.2 Usnesení o uznání úkonu nezmocněného jednatele

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o uznání úkonu (nezmocněného jednatele) podle § 34 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


Městská část Praha 3odbor evidence obyvatelMoravské nám. 336120 00 Praha  
Vyřizuje: Jarmila Nováková  V ............. dne ........... ....č. j. EO/123/2006-4  

USNESENÍ

Úřad městské části Praha 3 rozhodl jako správní orgán věcně příslušný dle ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Ing. Vojtěcha Janů, nar. 4. 5. 1985, trvale bytem v Praze 2, Vinohradská 27, vedeného pod sp. zn. EO/123/2006, o žádosti paní Vladimíry Janů, nar. 21. 4. 1954, trvale bytem v Praze 3, nám. Jiřího z Poděbrad 87, ze dne 9. února 2006 o uznání úkonu, takto:

Dle ust. § 34 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se podání ze dne 7. února 2006, jímž byly odstraněny vady žádosti paní Vladimíry Janů o zahájení řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Ing. Vojtěcha Janů ze dne 27. ledna 2006, učiněné ve prospěch žadatelky MUDr. Vlastimilem Neubauerem, nar. 5. 12. 1945, trvale bytem v Praze 3, Rokycanova 18,

u z n á v á

za úkon učiněný zástupcem žadatelky Vladimíry Janů.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 7. února 2006, doručeným Úřadu Městské části Prahy 3 téhož dne navrhla žadatelka zrušení údaje o místu trvalého pobytu svého syna Ing. Vojtěcha Janů, aniž by svou žádost odůvodnila nebo blíže specifikovala. Po zjištění, že žádost trpí vadami, neboť z ní není zřejmé, z jakého titulu žadatelka svou žádost podává, ani čeho konkrétně a na základě jakých skutečností se žadatelka domáhá, písemnou výzvou ze dne 29. ledna 2006 správní orgán žadatelku vyzval k odstranění vad žádosti s

Nahrávám...
Nahrávám...