dnes je 21.7.2024

Input:

Usnesení o určení jiné úřední osoby

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.4 Usnesení o určení jiné úřední osoby

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o určení jiné úřední osoby podle § 14 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:.  
Účastník řízení (jde-li o řízení na žádost - žadatel):.  Další případný(-í) účastník(-ci) řízení:..  
Čj..  Vyřizuje:.  V dne  

U S N E S E N Í

Služebně nadřízený úřední osoby (ten, kdo má obdobné postavení)................................. rozhodl takto:

Podle § 14 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) se k projednávání a rozhodování ve věci .............................................................. určuje úřední osoba ................................. (úřední osoba, která není k vyloučené úřední osobě ve vztahu podřízenosti)

Odůvodnění:

Po posouzení námitky účastníka řízení ............... ze dne ......... o skutečnostech, které podle jeho názoru nasvědčují vyloučení

Nahrávám...
Nahrávám...