dnes je 21.7.2024

Input:

Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1 Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu podle § 13 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:.  
Čj..  Vyřizuje:.  V dne  

U S N E S E N Í

Městský úřad ................ (dožádaný správní orgán) rozhodl takto:

Podle § 13 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se ve věci ................................................................... odmítá provedení dožadovaného úkonu, tj. .................. , o jehož provedení dožádaný správní orgán byl požádán usnesením (dožadujícího správního orgánu) ................ ze dne

Nahrávám...
Nahrávám...