dnes je 27.5.2024

Input:

Usnesení o odložení věci dle § 76 přestupkového zákona - po 1. 7. 2017

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.8 Usnesení o odložení věci dle § 76 přestupkového zákona - po 1. 7. 2017

Jihočeský kraj

Vzor zde ke stažení

Vzor
Obecní/Městský úřad/Komise pro projednávání přestupků

Datum:

Čj.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:

USNESENÍ POZNAMENÁVANÉ DO SPISU / USNESENÍ

Obecní úřad rozhodl podle § 76 odst. ......... písm. ....) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupek a řízení o nich, takto:

Přestupková věc vedená pod sp. zn. ............ neznámého podezřelého / podezřelého ............ (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt), který se ..................... (kdy), ......................... (kde) měl dopustit přestupku proti ............. podle § ..... odst. .... písm. ...) přestupkového zákona tím, že měl ................ (jakým jednáním), se odkládá, neboť............... (např. nebyl dán souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku k zahájení přestupku).

Odůvodnění

.................................................................(uvést bližší vysvětlení např.: Podezřelý měl spáchat přestupek proti občanskému soužití podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, výše uvedeným způsobem. (např. dále uvést: Osoba přímo postižená spácháním přestupku nedala souhlas k zahájení řízení nebo tento souhlas vzala zpět.....)

Poučení

Varianty:

  1. v případě usnesení poznamenávaného do spisu

Podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu se proti tomuto usnesení nelze odvolat.

  1. v případě usnesení

Proti tomuto usnesení lze podle § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání, a to do

Nahrávám...
Nahrávám...