dnes je 3.12.2023

Input:

Usnesení o nařízení předvedení účastníka řízení či svědka k ústnímu jednání

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.6 Usnesení o nařízení předvedení účastníka řízení či svědka k ústnímu jednání

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


*) Policie ČRNEBO*) Obecní policie (v řízení před orgány obcí)  
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

U S N E S E N Í

Vzor
Městský úřad ............ podle § 60 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád),

nařizuje předvedení

*)účastníka řízení / svědka ................................................................, nar. ............., trvale bytem ............................., (k ústnímu jednání ) (svědek) k provedení důkazu svědeckou výpovědí v řízení ve věci .............................................................................................................................................., a to dne ....... v ........ hodin do budovy Městského úřadu .............., kancelář č. ....

Odůvodnění:

*) VARIANTA 1 - Při nedostavení se BEZ NÁLEŽITÉ OMLUVY:

*)Svědek / účastník řízení se bez náležité omluvy nedostavil na předvolání (k ústnímu jednání) / (svědek) k provedení důkazu svědeckou výpovědí dne ...... před Městský úřadem............., ačkoli mu bylo řádně doručeno předvolání dne ......, čj. ..... Předvolání obsahovalo i poučení, že v případě nedostavení se bez náležité omluvy bude *)svědek / účastník

Nahrávám...
Nahrávám...